Stress profilen

om stress profilen

Om Stress-Profilen

 

Stress-Profilen kan hjælpe med at forebygge stress i din virksomhed ved at gøre medarbejderen og lederen i stand til at arbejde konstruktivt med forskellige coping-strategier. På autorisationskurset, som varer en dag, lærer du at forstå, hvordan Stress-Profilen er opbygget, og hvilken teori og forskning om stress, der ligger bag profilen. Kurset vil gøre dig i stand til at give en tilbagemelding på profilen og bistå dine ledere og medarbejdere i indsatsen imod stress.

Stress-Profilen er et analyseværktøj, der er designet således, at den giver en præcis personlig stressanalyse af profiltagerens nuværende arbejdssituation og, hvis ønsket, stressorer, der stammer fra privatlivet. Formålet er at skabe afsæt for en målrettet produktiv stresshåndtering for den enkelte.

Profilen rummer to fortolkningstrin. Det første fortolkningstrin kortlægger profiltagerens oplevede stress på jobbet. Formålet er at vurdere de vigtige stressorer individuelt, samt hvorledes, de påvirker hinanden. Profilen måler på følgende stressorer:

 • Overkontrol
 • Overbebyrdet
 • Mangel på støtte
 • Stort pres pga. stort ansvar
 • Uklar fordeling af opgaver
 • Usikker jobsituation
 • Sociale konflikter på jobbet
 • Manglende anerkendelse
 • Begrænsede muligheder for beslutningstagning
 • Høje forventninger til sig selv
 • Begrænsede handlemuligheder

 

 

Det andet fortolkningstrin har til formål at analysere profiltagerens stressadfærd og afgøre dens produktive og uproduktive tendenser. Den beskriver, hvorledes profiltageren kan håndtere og udvikle strategier for forskellige former for stresscoping på kort og lang sigt.

Coaching af stressramte medarbejdere

Profilen er et unikt værktøj til at hjælpe stressramte medarbejdere med aktivt at forholde sig til deres aktuelle stresssituation og medvirke til at udvikle produktive copingstrategier for større trivsel og udvikling af ressourcer.

Dette sker gennem et kort coachingforløb, hvor profiltageren opnår en dybere forståelse af betydningen af egne oplevede stressorer og de værdier og overbevisninger, der knytter sig til deres stressadfærd. De får hjælp til at udvikle effektive personlige copingstrategier for den aktuelle situation og i fremtiden og vil dermed kunne undgå de skadelige virkninger af stress.

Skriv eller ring til mig

Ring på 40 61 69 44 eller brug kontaktformularen