Virksomhedens strategiske kompetencer?

Henrik Hansen / 2 år siden

Hvorledes står det til med din virksomheds strategiske kompetencer? Et godt spørgsmål og det kunne ligeså godt være henvendt til dig selv som læser. Spørgsmålet om hvorvidt virksomhedens ledelse tager sig tid til at beskæftige sig med sine strategiske muligheder, som konsekvens af en løbende erkendelse af sine egne interne nøgleaktiviteter, anvendelse af sine nøgleressourcer der alle rettes imod at skabe værdi for kunden/brugerne/borgerne, og dertil foretager en kontinuerlig opmærksomhed mod den omverden som er med til at betinge virksomhedens realiserede potentiale? Det er ikke sikkert at du fornemmer at det er et hoved fokus for både din egen eller din virksomheds direktions tidsanvendelse, så er det måske på tide at få sat strategiudvikling på dagsordenen? Strategi er ikke noget entydigt begreb og mange praktikkere og teoretikere har sat sig for at definere hvad der gemmer sig bag ordet – jeg tænker dybest set, at det er resultaterne af de tankeprocesser der drejer sig om virksomhedens fortsatte eksistensberettigelse. Hvad skal der til for at styrke kerneforretningen og-/eller foretage de tilpasninger der sikrer den fortsatte værdiskabelse. Kunder/brugere/borgere er målet for virksomheders strategiske opmærksomhed og hvorledes disse kan kapres, udvikles og fastholdes i en konkurrencemæssig kontekst, hvor bærerdygtighed indtænkes, som en fortløbende værdiskaber.

Ja, det kan siges på mange måder, hvad strategi Når over – derfor lige andres bidrag, som helt sikkert på hver deres måde rammer noget centralt ved det at udvikle og arbejde med samt sige:” at vi har en strategi”.

Chandler, (1962), Determination of long goals and objectives, the adoptation of courses of action and allocation of resources necessary to reach those goals.

Ansoff (1965), Measures to secure long term firm success.

Porter (1980), Competitive strategy is a combination of the ends (goals) for which the firm is striving and the means (policies) by which it is seeking to get there.

Johnson & Scholes (2002), Strategy is the direction and scope of an organization over the long-term: which achieves advantage for the organization through its configuration of resources within a challenging environment, to meet the needs of the market and fulfil stakeholder expectations.

Anders Drejer, har lavet en fin lille illustration af hvilke forskellige niveauer for strategisk kompetence, som du selv og din direktion kan forholde dig/jer til, således at i kan fornemme om det måske var på tide at finde tid og ressourcer til at få en reflekteret samtale og proces om jeres værdiskabelse og eksistensberettigelse. Strategisk tænkning kræver reflekteret opmærksomhed for at virksomhedens fulde potentiale kan komme til udfoldelse – god arbejdslyst!

Ubevidst strategisk inkompetent: Strategi er en pligtøvelse, som vi udfører af dårlig samvittighed eller slet ikke. Værdien af strategi er svær at se – det virker besværligt, og får vi nok ud af det?

Ubevidst strategisk kompetent: Strategi er den primære del af topledelsens arbejde. Topledelsen tager selv ansvaret for arbejdet med strategi og tilpasser det til virksomhedens behov. Vi har ikke brug for rådgivere.

Bevidst strategisk kompetent: strategi er en naturlig del af topledelsens arbejde. Vi er begyndt at se, hvordan vi bør arbejde med strategi, så det passer til os. Vi kender strategiens metoder og har erfaringer med dem.

Bevidst strategisk inkompetent: Strategi er noget, som vi har erkendt behovet for. Vi er motiverede, men ved ikke, hvordan vi bør gøre. For ofte drukner strategi i den daglige drift.


Skriv eller ring til mig

Ring på 40 61 69 44 eller brug kontaktformularen