Strategi for mellemledere – mission og værdiskabelse?

Henrik Hansen / 2 år siden

Strategi handler om at skabe værdi for sine kunder, brugere og borgere, men hvilken form for værdi? Skal vi have vores kunder, brugere og borgere i centrum for vores daglige aktiviteter må vi løbende spørge os selv hvorvidt vores ressourcer prioriteres i retning af den organisatoriske værdiskabelse, det være sig bundlinje, toplinje, mest muligt for rådige ressourcer, mest opmærksomhed/branding osv.

Når jeg dagligt taler med mellemledere er de sjældent helt klar på deres egen mission læs “Hvorfor eksisterer denne afdeling egentligt?”. Det er tilsyneladende ikke altid et ligetil spørgsmål at besvare, og det hænger nok sammen med at chefer for ledere længere oppe i hierarkiet, ikke nødvendigvis har et godt svar. Hvordan hænger det sammen? Man skulle vel mene at det er indlysende hvilke opgaver enhver del af organisationen er beskæftiget med og hvorfor? Ja, svaret er vel at det giver en tiltrængt løn hver måned, så længe organisationen har kundernes, brugernes eller borgernes positive opmærksomhed if. at skabe den værdi som disse værdsætter. Sjældent har disse mellemledere gjort sig tanker om at den værdi de skaber lige så godt kunne skabes andre steder, af andre organisationer eller på en mere hensigtsmæssig måde. Det ligger vel i vores natur at værne om det vi har og dem vi har i et arbejdsfællesskab, min mission er vel at opnå at disse ledere, får øjnene op for, hvad de i dagligdagen bidrager med som for kunderne, brugerne og borgerne synes så værdifuldt. Organisationer skal løbende sørge for at såvel effektivisere og innovere, dette både-og, skal de så finde en måde at eksekvere og finde ressourcer til if. den daglige drift. Og det er her at mellemledere kan spille en afgørende rolle, når de ved hvad de skaber af værdi for organisationen og i forlængelse heraf for deres kunder, brugere og borgere. Netop mellemlederne har et indgående kendskab til den daglige drift med alle dens detaljer, og kan derfor yde et værdifuldt bidrag til værdiskabelsen via fokus på “Hvorfor lige netop denne afdeling eksisterer!” Hvorledes kan vi anvende vores ressourcer smartere? hvorledes kan min afdeling bidrage til at gøre de øvrige afdelinger mere effektive eller innovative? Hvorledes bidrager vi til at eksekvere organisationens strategi?

Mellemledere der er proaktive og kan se hvorledes deres ressourcer og opgaver kan anvendes smartere, mere effektive eller medvirke til at skabe nye innovative produkter eller services – efterlyses – men efterspørges de? De vil bringe “uro” i de velsmurte organisatoriske processer, de daglige rutiner og den manifisterede arbejdspladskultur… og chefer bliver så udfordret…der bliver stillet spørgsmål…der forventes at der reflekteres…der forventes medinddragelse og ansvarliggørelse..og mange andre af de elementer der læres og læses om på landets uddannelsesinstitutioner. Er det så chefniveauet der skal ses efter i sømmene, for at finde “guldet” hos mellemlederne frem?

Svarene er mangfoldige og situationsafhængige – men det er min fornemmelse at når jeg spørger til værdiskabelsen og missionen, så er det ikke italesat endsige reflekteret særligt tydeligt og ofte på chefniveauet siden mellemledere savner en klar stemme, når spørgsmålet falder “Hvad er den afdelings mission? og hvilken værdi skaber i for jeres kunder, brugere eller borgere?”

Du kan lige reflektere over hvorledes du selv svarer på disse spørgsmål?

God fornøjelse-:)


Skriv eller ring til mig

Ring på 40 61 69 44 eller brug kontaktformularen