Hvorledes kan vi forholde os til usikkerhed i omverdenen

Risiko - usikkerhed og genuin usikkerhed

Lennart Christensen / 4 år siden

“Det vi ser afhænger af de øjne der ser” – banalt og sandt – men hvorledes kan vi begribe vores omverden?  Vores omverden er kendetegnet ved usikkerhed- denne usikkerhed kan gradueres som det foreslås af økonomen Frank H. Knight (1921). Her beskrives tre former for usikkerhed:

  • Risiko, som en type af usikkerhed hvor udfaldet tab/gevinst er kendt
  • usikkerhed, en type af usikkerhed hvor udfaldet af tab/gevinst eksisterer men ikke kendes
  • genuin usikkerhed, en usikkerhed hvor tab/gevinst ikke kendes eller kan sandsynliggøres – en ægte usikkerhed

Vi kan arbejde med at analysere vores omgivelser og derved mindske denne usikkerhed, der altid eksisterer men sjældent eliminere samme. Vi kan lave prøvehandlinger og foretager vurderinger af sandsynligheder for gevinst eller tab ved en konkret udrulning af initiativet. Vi kan analysere konkurrenters tiltag og deres succes eller mangel på succes. Vi kan studere andre markeder, for at lære hvorledes der reageres osv.

Hvorledes griber du usikkerheder an? og tænker du over hvilke risici der eksisterer og hvorledes håndterer du disse? Usikkerhed er en del af vores hverdag i bogstaveligste forstand – for individet, for teamet, for afdelingen, for organisationen – bevidstheden om dine egne håndteringsindsigter kan flytte din energi på en produktiv måde – mestringsstrategier eller coping er væsentlige begreber, når usikkerheden viser sig på job og privat.


Skriv eller ring til mig

Ring på 40 61 69 44 eller brug kontaktformularen