Når STORE kriser rammer organisationer

Henrik Hansen / 1 måned siden

Krisestrategier

Formålet med kurset er at skabe indblik i organisationers forskellige strategiske muligheder for at komme igennem en krise, der rammer forretningsområdet, således der må foretages tilpasninger, for at sikre overlevelse.
Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer samt direktionsmedlemmer med ansvar for organisationens strategi og bæredygtighed, samt chefer og mellemledere med interesse for egen afdelings-/funktions bidrag til organisationens kriseparathed.
Udbytte: Indsigt i relevante strategier for at sikre den fremtidige kriseparathed og indbygge elementer af disse i nuværende organisation, således der kan udvikles strategier på forkant af kriser, der indtræffer med kortere mellemrum og stærkere intensitet.
Form & metode: Der arbejdes med oplæg og gruppediskussioner, samt organisationsvis diagnosticering af nuværende status samt krisefremsyn og udvikling af relevante organisatoriske krisestrategier ved efterfølgende workshop.
Tid & sted: 1. dag fra kl. 09.00 – 15.00, Odense
Pris pr. deltager: 3.000 kr. max. 16 deltagere og gerne 2 deltagere fra samme organisation. Oprettelse ved minimum 6 deltagere.
Forplejning: Morgenmad, kaffe & the samt sandwich og kage

 

Litteratur:

Hansen, Henrik Søgaard, Strategisk ledelse – fra teori til praksis, (2024) DJØFs forlag – udleveres ved ankomst.

 

Program for dagen:

08.30 – 09.00 Ankomst og morgenbord

09.00 – 09.45 Præsentation af deltagere, udlevering af materialer samt Faser i kriser

10.00 – 10.45 Krise parathed og strategier i danske virksomheder – en undersøgelse og dens resultater

11.00 – 11.45 Krisestrategi – naviger i STORE kriser

11.45 – 12.30 Frokost

12.30 – 15.00 krise Workshop og afslutning


Skriv eller ring til mig

Ring på 40 61 69 44 eller brug kontaktformularen