5 P ér for strategi

Strategi har mange facetter - Mintzbergs tanker om strategi

Henrik Hansen / 2 år siden

Henry Mintzberg har i sin bog Strategy Safari set på 5 forskellige definitioner på hvad der egentligt gemmer sig bag strategibegrebet, strategi som Plan og pattern, strategi som position and perspective og strategy as a ploy. Lad os kort se på hvad der skjuler sig bag de 5 definitioner.

Strategy as Plan

Når der tales om at strategi udgør en plan, så tænkes der på handlinger der kan føre virksomheden frem mod en given fremtid – fra punkt a til b. Spørgsmålet der så kan stilles for at reflektere nærmere over denne opfattelse er s, at bede læseren om at beskrive den strategi som din virksomhed reelt har fulgt over de sidste 3-5 års tid? Her bliver det for de fleste klart at de planer som i udgangspunktet blev lagt for at føre virksomheden ind i fremtiden, ikke helt holdt – så derfor kan der stilles spørgsmålstegn ved denne definition – man kan vel sige at den er falsificeret.

Strategy as pattern

Når vi ser tilbage på hvad virksomheden aktuelt har foretaget sig viser der sig ofte et mønster, Mintzberg beskriver det som at vi ser bagud – hvad er det der er realiseret af strategien og er der et bestemt mønster som fremkaldes?

Du har sikkert nok allerede gjort dig nogle tanker i forhold til at sige:”der må være tale om både og”, og det er helt sikkert heller ikke helt ved siden af at tænke. Planer lægger de fleste virksomheder og det giver en vis ro at kunne læne sig op ad en actionplan for den nærmeste fremtid, men de fleste er også velvidende om at disse planer forudsætter en omverden som er statisk og enkel, hvilket sjældent er tilfældet. Der opstår nye forhold der har indvirkning på planer og de intentioner som de er sat i verden for at virkeliggøre, dette kalder Mintzberg for emergent strategy. Emergens oversættes også som opdukkende strategier, hvilket de fleste virksomheder er underlagt, at tage chancer når muligheder dukker op eller konsolidere sig og ændre planer når nye forhold i omgivelserne viser sig eks. nye konkurrenter, behov hos kunder/brugere/borgere osv.

Strategy as position

Strategi udgøres af positioner for virksomhedens produkter eller services på et bestemt marked – det gælder om at finde en ledig position, som andre virksomheder ikke har set, og hvor der kan identificeres en efterspørgsel, eks. vores egen virksom B&O highend position på TV-og lyd, her henvender den sig til kunder der sætter design, lydoplevelse og brandidentitet højt, til forskel fra produkter fra eks. Samsung, hvor der selvfølgeligt er en helt palette af produkter at vælge imellem fra de helt billige til de helt dyre produkter, som kan optage mange forskellige markedspositioner, her er brandidentiteten langt mere udflydende, designet er mindre eksklusivt og lydoplevelsen mindre iørefaldende – når det nu skal siges-:)

Strategy as perspective

Strategi er et særligt perspektiv som virksomheden besidder, en særlig måde at forstå sin eksistens på, her ses der indad i virksomheden, ind til det der foregår hos de der udvikler og tilrettelægger strategien, og deres særlige vision med virksomheden. Perspektivet på strategi er vanskeligt at ændre – det er nærmest som en mental model af verden, som brænder sig fast i bevidstheden og gør det vanskeligt at navigere under omgivelsernes dynamikker.

Sætter vi de to strategiformler sammen bliver det tydeligt hvad udfordringerne kan være for dem begge, at kende til sin kerneforretning og kerneprodukter giver ro, det at udvikle nye kerneprodukter i form af betjening af et nyt marked er vanskeligere. Når virksomhedens perspektiv hidtil har været at kunderne opsøger virksomheden og køber dens produkter til at virksomheden giver kunderne muligheder for at købe produkterne online er det netop trægheden hos strategen som er udfordringen. Når virksomheder både skal skifte perspektiv og position på et marked bliver det i virkeligheden rigtigt vanskeligt, vi har dog alligevel eksempler på dette når boreplatforme, der er konstrueret til at finde olie og pumpe dette op, til at de skal sende co2 retur og forsegle denne efterfølgende. Det er ganske vanskeligt at forandre sin position og sit perspektiv, hvad der også gør disruption til en måde at ryste etablerede virksomheder og hele brancher eks. den skrevne presse, flybranchen, hotelbranchen m.fl.

Strategy as a ploy

Her er det ikke intentionen men illusionen/fantasien om at ville udføre noget eks. en plan, der skal skabe usikkerhed hos ens konkurrenter og derved forhindre deres evne til at navigere….hvad er det egentligt den bagvedlæggende ide? At lægge slør ud for sine konkurrenter, at skabe illusionen om at ville eks. sænke priserne således at ens konkurrenter må leve med tab, hvis…lægger alle inden for denne ploy tænkning. Her er det om at spille sine kort rigtigt og ikke give sine konkurrenter indsigt før det er for sent.

Strategi med de 5 Pér giver god mening, de kombineres af Mintzberg med 10 strategiske skoler, og vil blive udfoldet efterhånden i kommende blogindlæg – det at forstå at strategi langtfra handler om et perspektiv, men i virkeligheden er resultater af flere kombinerede forhold og langtfra så stringent som det nogen gange kan komme til udtryk – er en selvstændig pointe.


Skriv eller ring til mig

Ring på 40 61 69 44 eller brug kontaktformularen